Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u en eventueel uw partner werken. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs.

Maak een proefberekening kinderopvangtoeslag

Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Via deze link verwijzen wij u door naar rekenhulp toeslagen op de website van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag zelf aanvragen

Kinderopvangtoeslag dient u zelf aan te vragen bij de belastingdienst Toeslagen. U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen, daarna krijgt u de toeslag ieder jaar vanzelf.

Let op! Wijzigt uw situatie, dan moet u dit zelf aan de belastingdienst én aan Kinderdagverblijf SARA doorgeven. 

Kinderopvangorganisaties bevoegd om BSN op te vragen

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd (conform artikel 38 van de Algemeen wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoerbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind.

Wij vragen deze gegevens op bij ouders, zodat de Belastingdienst Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan de bij de Belastingdienst bekende gegevens. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl

Raadpleeg de website van Belastingdienst voor meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in